Kontakt

Dyrektor Artystyczny Festiwalu

 

Marcin Szelest

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu

Wojciech Knapik

Tel./fax: 18 447 24 82

e-mail: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl

 

 

Sekretariat 

Angelika Śmierciak

Tel./fax: 18 446 16 41

e-mail: ckis2@stary.sacz.pl

 

 

Obsługa techniczna

Ryszard Garwol

tel.: 18 334 84 00

ryszard.garwol@op.pl

 

 

Organizacja Imprez

 

Justyna Liszkowska

Tel.: 18 447 24 82

e-mail: j.liszkowska@ckis.stary.sacz.pl

 

Ewelina Wiśniewska

Galeria "Pod Piątką"

tel. 18 446 18 58

 

 

Redakcja "Kuriera Starosądeckiego"

Wojciech Waliszewski

e-mail: naczelny@kurier.stary.sacz.pl

 

 

 

Punkt Informacji Turystycznej

Marcin Rola 

Tel. 18-446-18-58

e-mail: wstarymsaczu@gmail.com