Koncert 5 lipca (piątek), godz. 19.30 - Kino SOKÓŁ

Na warszawskim dworze Augusta II

Cantate.fr (Polska/Francja), kier. art. Stefan Plewniak

W pierwszej połowie XVIII stulecia, w czasach unii personalnej łączącej Polskę z Saksonią, muzycy dworu drezdeńskiego często gościli w Warszawie, a repertuar rozbrzmiewający w pałacu króla Augusta II był prawdziwie kosmopolityczny. Wykonywano tam na przykład fran­cuskie kantaty świeckie na głosy solowe z towarzyszeniem instrumentów – utwory niezwykle barwne i wyrafinowane, wymagające wielkiego kunsztu wokalnego i wrażliwości na językowe niuanse. Dzisiaj również repertuar ten rzadko gości w Polsce, stąd koncert polsko-francu­skiego zespołu specjalizującego się w wykonywaniu tej pięknej muzyki, przygotowany spe­cjalnie na zamówienie starosądeckiego festiwalu, będzie jego niewątpliwą atrakcją. 

CANTATE.FR to międzynarodowy zespół kameralny specjalizujący się w wykonywaniu muzyki francuskiego baroku. Repertuar zespołu obejmuje dzieła instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne takich kompozytorów, jak J. M. Leclair, M. Marais, F. Francoeur, J. J. de Mondonville, A. Campra, J. Boismortier, M. P. de Montéclair, L. N. Clerambault. W centrum zainteresowań Cantate.fr znajduje się kantata jako niezwykle interesująca forma rozwijająca się w epoce baroku obok opery i poruszająca przeróżne tematy – od obyczajowych, sielankowych, poprzez opowieści zaczerpnięte z mitologii greckiej i rzymskiej, po tematykę sakralną opierającą się na tekstach biblijnych. Zespół Cantate.fr miał okazję koncertować w całej Europie, między innymi w Utrechcie (Oude Musik Festival), Paryżu, Rzymie, Maastricht, Wilanowie, Krakowie, Warszawie, Świdnicy (Festiwal Bachowski).

Zespół został założony w 2008 roku w Paryżu przez skrzypka STEFANA PLEWNIAKA, absowlenta Akademii Muzycznej w Krakowie, Konserwatorium w Maastricht (Holandia) oraz Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu w klasie prof. Françoisa Fernandeza. Skrzypek współpracuje z takimi zespołami muzyki dawnej, jak Les Arts Florissant prowadzony przez Williama Christie oraz Le Concert des Nations Jordi Savalla. Stefan Plewniak jest pierwszym skrzypkiem w zespole Contrasto Armonico w Hadze i zespole Marguerite Louise w Paryżu. Jest założycielem europejskiej orkiestry barokowej Il Giardino d'Amore.

 

Solistką Cantate.fr jest NATALIA KAWAŁEK-PLEWNIAK, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu prof. Izabelli Kłosińskiej, obecnie studiująca na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu u prof. Claudii Vischi; laureatka prestiżowych konkursów: Internationaler Gesangswettbewerb für Barockoper Pietro Antonio Cesti 2012 w Innsbrucku (III nagroda oraz nagroda publiczności) oraz Internationaler Hilde Zadek Gesangswettbewerb 2013 w Wiedniu (II nagroda oraz trzy wyróżnienia).