Koncert 7 lipca (niedziela), godz. 19.30 - Kościół św. Elżbiety

U progu romantyzmu – polska muzyka religijna Franciszka Lessla

Capella Cracoviensis, dyr. Jan Tomasz Adamus

Franciszek Lessel, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów początków XIX wieku, był uczniem wielkiego Josepha Haydna. Znany jest dzisiaj przede wszystkim jako twórca mu­zyki instrumentalnej, która zyskuje sobie coraz większą popularność. Finałowy koncert festi­walu przypomni jego dwa dzieła religijne do tekstów polskich: Kantatę na dzień św. Cecylii oraz Mszę B-dur. Obydwa utwory, przygotowane specjalnie do wykonania w Starym Sączu z rękopisów znajdujących się na Jasnej Górze, zabrzmią po raz pierwszy na historycznych in­strumentach dętych towarzyszących zaledwie kwartetowi śpiewaków. Capella Cracoviensis, czołowa krakowska orkiestra mająca tradycyjnie ścisły związek ze starosądeckim festiwalem, wpisuje się swoim wykonaniem w nurt powrotu nie tylko do dawnego instrumentarium, ale i do historycznej obsady wokalnej, rezygnując z użycia chóru w muzyce pisanej – jak świadczą manuskrypty – dla zespołu solistów.

 CAPELLA CRACOVIENSIS – jeden z najbardziej dynamicznych zespołów specjalizujących się w stylowym wykonywaniu muzyki minionych epok. Dzięki konsekwentnemu wsparciu Miasta Krakowa CC może realizować ambitne projekty w sposób bezkompromisowy i na najwyższym poziomie artystycznym, skupiając znakomitych artystów o określonej wrażliwości. Przy realizacji na historycznych instrumentach barokowych oper i oratoriów (ostatnio: Händel – “Amadigi”, “Deborah”, “Rodelinda”, Vivaldi – “Griselda”, Bach – Pasja wg św. Jana, Weihnachtsoratorium) z CC współpracują muzycy znani z tak renomowanych zespołów, jak Il Giardino Armonico, L'Europa Galante, Orchestra of the 18th Century, L'Arpeggiata. Gośćmi CC są także m.in. Andrew Parrott, Paul Goodwin, Sirkka-Liisa Kaakinen, Les Sacqueboutiers de Toulouse, Ensemble Oltremontano, Nachtmusique.

Capella Cracoviensis to także zespół wokalny wykonujący repertuar sięgający od manierystycznych madrygałów Gesualda po “Pieśni kurpiowskie” Szymanowskiego. Z chóru CC korzystają między innymi znakomici goście serii Operarara, jak Fabio Biondi czy Marc Minkowski. Niedawnym szczególnym projektem grupy wokalnej CC był nowatorski crossover pod nazwą “bar.okowa uczta” – inscenizacja madrygałów Monteverdiego w jednym z krakowskich barów mlecznych z udziałem Marii Peszek oraz recytującego sonety Petrarki Jana Peszka.

Capella Cracoviensis powstała w 1970 r. z inicjatywy Stanisława Gałońskiego, w celu wykonywania rzadkiej wówczas na estradach muzyki dawnej. Z czasem zespół przekształcił się w rodzaj małej filharmonii – chóru kameralnego oraz niewielkiej orkiestry symfonicznej. Obecnie CC wraca do swych korzeni, nie rezygnując z późniejszych zdobyczy: skupia nie tylko najlepszych specjalistów w zakresie gry na historycznych instrumentach z całej Europy, ale kontynuuje także tradycyjną linię repertuarową, wykonując dzieła Rossiniego, Schumanna, Brahmsa i Strawińskiego (m.in. w cyklu Wielka Encyklopedia Muzyki). Szczególną cechą zespołu jest łączenie instrumentów współczesnych z instrumentami historycznymi, co pozwala uzyskiwać perfekcyjne proporcje brzmieniowe w muzyce klasycznej i wczesnoromantycznej, umożliwia wyjątkową elastyczność repertuarową i czyni CC wiodącym tego typu zespołem w kraju.

Od listopada 2008 dyrektorem i szefem artystycznym jest Jan Tomasz Adamus. Objęcie przez niego tej funkcji na zaproszenie miasta Krakowa było jednym z najgłośniejszych transferów w świecie polskiej kultury ostatnich lat. Związany wcześniej z Wrocławiem organista, klawesynista, dyrygent oraz animator życia muzycznego studiował w Krakowie oraz Amsterdamie. Swoją artystyczną osobowość kształtował we współpracy z wieloma znakomitymi śpiewakami oraz w kontakcie ze zdobyczami najważniejszych europejskich ośrodków sztuk – w malarstwie, rzeźbie, architekturze czy filozofii sztuki dostrzegając stały kontrapunkt wszelkich muzycznych poczynań.

 

JAN TOMASZ ADAMUS studiował w krakowskiej Akademii Muzycznej oraz w Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Występuje w kraju i za granicą z recitalami organowymi oraz koncertami kameralnymi. Jako dyrygent zapraszany jest przez festiwale i zespoły do prowadzenia wykonań muzyki wokalno-instrumentalnej różnych epok. Zrealizował pierwsze polskie wykonania na historycznych instrumentach wielu ważnych dzieł (Pasja Mateuszowa, Msza Koronacyjna, opery „Griselda” Vivaldiego, „Rodelinda” Händla, „Le nozze di Figaro” Mozarta). Od listopada 2008 dyrektor naczelny i artystyczny Capelli Cracoviensis.