3 lipca 2012 (wtorek)

godz. 19.30, kościół św. Elżbiety
Cantigas de Santa Maria - Alfonso X el Sabio (1221-1284)
Kameralny Zespół Muzyki Dawnej „Aulos” (Białystok)


Kierownik artystyczny - Walenty Kowalczuk

PROGRAM

Cantiga Nº 41 - A Virgen, Madre de Nostro Sennor
Cantiga Nº 322 - A Virgen, que de Deus Madre
Cantiga Nº 166 - Como poden per sas culpas
Cantiga Nº 10 - Rosa das rosas
Cantiga Nº 207 - Se ome fezer de grado
Cantiga Nº 353 - Quen a omagen da Virgen
Cantiga Nº 421 - Nenbre-sse-te, Madre
Cantiga Nº 7 - Santa Maria amar
Cantiga Nº 422 - Madre de Deus
Cantiga Nº 200 - Santa Maria loei

WYKONAWCY
Horodek Monika, Aleksiejuk Martyna, Borkowska Paulina,
Borkowska Magdalena, Kaluchiewicz Elżbieta

Cantigas de Santa Maria to zbiór około 420 pieśni ku czci Najświętszej Marii Panny, będący
jedną z największych zachowanych do dzisiaj monofonicznych kolekcji muzycznych średniowiecza.
Powstał w latach 1270-1282 na terenie Kastylii (Hiszpania) na dworze Alfonsa X „Mądrego”,
któremu przypisuje się autorstwo zbioru. Pieśni opisują cuda, cnoty i zasługi Najświętszej
Dziewicy. Wykonywane były zarówno podczas liturgii, jak i uroczystości świeckich, w formie
opowieści literacko-muzycznych. Napisane zostały w języku galicyjsko-portugalskim. Muzyka
ta określana jest najczęściej jako „mauretańsko-andaluzyjska”. Wbrew obiegowym opiniom
o muzyce dawnej, a zwłaszcza sakralnej, Cantigas są wyjątkowo radosne i taneczne.

 

Kameralny Zespół Muzyki Dawnej „Aulos” to formacja wokalno-instrumentalna, specjalizująca się w wykonawstwie muzyki średniowiecza, renesansu i baroku. Chętnie sięga również po utwory muzyki wschodu, muzyki cerkiewnej, nierozerwalnie związanej z kulturą białostocczyzny. Działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku pod kierownictwem Walentego Kowalczuka. W skład instrumentarium zespołu wchodzą: consort fletów prostych, flet traverso, gemshorn, fidel da braccio, fidel kolanowa, citola, bębny, instrumenty perkusyjne. Obecny skład zespołu uformował się na początku 2010 roku.

Zespół wielokrotnie występował na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu, zdobywając 3 Brązowe, 3 Srebrne i 2 Złote Harfy Eola. W roku 2011 otrzymał także nagrodę przyznaną przez Fundację Concert Spirituel z Warszawy - udział w koncertach promocyjnych w ramach Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie. Koncertuje na terenie kraju, jak i za granicą. Bierze udział w różnych festiwalach, m.in. w Międzynarodowych Spotkaniach z Muzyką Dawną w Świeradowie Zdroju, w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia w Radomiu, w Gorzowskich Spotkaniach z Muzyką Dawną, w Festiwalu Muzyki Dawnej Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu, czy w Jarmarku Cysterskim w Pelplinie.