4 lipca 2012 (środa)

godz. 19.30, kościół św. Trójcy, klasztor klarysek
Radujcie się Bogu nawyższemu - koncert jubileuszowy
Młodzieżowy Chór Scherzo (Nowy Sącz)

Dyrygent - Andrzej Citak

PROGRAM
Wacław z Szamotuł (1520-1560) – Błogosławiony człowiek
Wacław z Szamotuł (1520-1560) - Powszednia spowiedź
Wacław z Szamotuł (1524-1560) - Pieśń o Narodzeniu Pańskim
Wacław z Szamotuł XVI w. - Modlitwa gdy dziatki spać idą

King of Portugal John IV (1604-1656) - Crux fidelis
Mikołaj Zieleński  (1550-1615) - Motet Haec Dies
Gregorio Allegri (1582-1652) - Miserere (Psalm 51) /wersy 1-7, 16-21/
Mikołaj Gomółka (1535-1591) - Ps. 81. Radujcie się Bogu nawyższemu
Mikołaj Gomółka (1535-1591) - Ps. 29. Nieście chwałę mocarze

Gregor Aichinger (1564-1628) - Regina Caeli
Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1665-1734) - Gloria z Missa Paschalis
Dymitr Bortniański (1751-1825) – Chieruwimskaja
Paweł Grigoriewicz Czesnokow (1877-1944) - Hospodi pomyłuj
Alessandro Scarlatti (1660-1734) - Exultate Deo
Anonim (po 1606) - Pieśń Rokoszan Zebrzydowskiego

Młodzieżowy Chór „Scherzo” I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu powstał w 1987 r. Jest chórem mieszanym zrzeszającym młodzież sądeckich szkół. Liczy około 45 osób w wieku 15-18 lat. Oprócz pełnego składu koncertowego, zespół pracuje również w dwóch formacjach: jako zespół wokalny wykonujący madrygały i chansonne oraz chór kameralny śpiewający głównie muzykę dawną. W latach 1991-95 chór działał pod patronatem Młodzieżowego Domu Kultury. W 1996 r. powstało Stowarzyszenie wspierające chór organizacyjnie. Od 2006 roku chór „Scherzo” jest członkiem Polskiej Federacji „Pueri Cantores”. Repertuar zespołu obejmuje głównie muzykę polską okresu Renesansu oraz współczesną. Zespół wielokrotnie koncertował w kraju i za granicą m. in. w Niemczech, Włoszech, Francji, Belgii, Anglii, Hiszpanii, Bułgarii i Norwegii.