5 lipca 2012 (czwartek)

godz. 19.30, SCKiS „Sokół”, ul. Stefana Batorego 23
Koncert specjalny laureatów konkursu kompozytorskiego


Orkiestra i chór kameralny studentów Akademii Muzycznej Krakowie
Dyrygent - Stanisław Krawczyński

Konkurs Kompozytorski  Omnia Beneficia  zorganizowany w ramach 34. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej „Kontrasty muzyczne - Europa i Azja”, skierowany był do studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych w Polsce. Celem konkursu było m.in. pozyskanie nowych utworów wokalno-instrumentalnych autorstwa młodych kompozytorów, popularyzowanie muzyki dawnej wśród studentów i absolwentów uczelni muzycznych oraz promocja Starosądeckiego Festiwalu. Przedmiotem konkursu było skomponowanie 5-10 minutowego utworu inspirowanego muzyką dawną, przeznaczonego na kameralną orkiestrę smyczkową i 4-głosowy chór mieszany.

Oceny prac dokonało Jury w składzie:
prof. Stanisław Krawczyński  (Akademia Muzyczna w Krakowie) - przewodniczący;
prof. Stanisław Moryto  (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie);
dr Małgorzata Janicka-Słysz (Akademia Muzyczna w Krakowie).

Jury postanowiło dopuścić do wykonania podczas festiwalu cztery nadesłane na konkurs utwory: Crux Fidelis, Salve Regina, Quasi canto (breve introduzione) oraz Rubaiyaty do tekstów Omara Chajjama. Werdykt jury, połączony z wręczeniem nagród, zostanie ogłoszony podczas koncertu.