7 lipca 2012 (sobota)

godz. 18.30, dziedziniec klasztoru klarysek
Misterium o świętej księżnej krakowskiej Kunegundzie
Teatr Fundacji Nomina Rosae (Nowy Sącz)

Ipsa felix ancilla Christi - Misterium o świętej księżnej krakowskiej Kunegundzie

Teatr Fundacji Nomina Rosae (Nowy Sącz)

Scenariusz - Donato de Moulin i Maria Molenda
Reżyseria - Maria Molenda
Choreografia - Katarzyna Borstyn
Kostiumy - Maymerlin

WYKONAWCY
Jan Korwin Kochanowski – franciszkanin, narrator,
Justyna Stasik – Kinga
Julia Borstyn – Kinga jako dziecko
Rafał Pawłowski – Książę Bolesław Wstydliwy
oraz Katarzyna Borstyn, Katarzyna Sanocka, Anna Krajewska, Maciej Walasek, Sebastian Dziadzio, Radosław Zalewski, Urszula Wolak-Czechanowska, Anna Miśta i inni.
Zespół Muzyki Dawnej Ars Cantus (Wrocław) - muzykę w oparciu o melodie średniowieczne i melodie autorstwa Jacka Kowalskiego przygotował Tomasz Dobrzański.


Teatr Fundacji Nomina Rosae - przygotowuje i realizuje spektakle i widowiska oparte na arcydziełach polskiej literatury średniowiecza, renesansu i baroku, a także na dawnych tekstach literackich i poetyckich, często mało znanych, ukazujących obyczajowość oraz przybliżających realia kultury materialnej minionych wieków. Do tej pory Teatr zrealizował kilkanaście spektakli i widowisk m.in. Signa et miracula – spektakl przybliżający duchowość zakonu krzyżackiego w średniowieczu, Cień hetmana srogiego ciemności – oparty na poezji barokowej, poruszający wątek przemijania, śmierci i miłości, Carmina Cracovienisia – opowieść o średniowiecznym Krakowie. Teatr współpracuje z  Baletem dworskim Sotto le Stelle, z zespołami muzyki dawnej oraz Krakowską Szkołą Teatralną SPOT.

Widowisko przybliża wybrane epizody z życia świętej Kingi, ukazując jej wyjątkowy charakter, pobożność, miłosierdzie, dar modlitwy, troskę o poddanych. Podstawą dla jego kompozycji był przede wszytki Żywot Świętej Kingi w tłumaczeniu ks. Bolesława Przybyszewskiego, jednak wydarzenia w nim ukazane nie zostały ułożone zgodnie z chronologią życiorysu – spektakl otwiera opowieść o otoczonej glorią cudowności śmierci księżnej. Inne ważne wydarzenia, na których koncentruje się fabuła, to m.in. zaślubiny z księciem Bolesławem, decyzja małżonków o zachowaniu czystości, sprawa kanonizacji św. Stanisława. Spektakl przygotowany został specjalnie na tegoroczny Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.

Maria Molenda