24 czerwca - 4 lipca 2011

Stary Sącz – Dom św. Kingi, klasztor klarysek
Wystawa strojów dawnych - Szyk wieków średnich