29 czerwca 2011 (środa)

godz. 18.00, Nowy Sącz - Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
Zbór ewangelicko-augsburgski: koncert młodzieżowego zespołu Capella Al'Antico (Zamość)